Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Włoskiego


Przysięgły włoski Kraków

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba nie tylko biegle posługiwać się danym językiem obcym w mowie i piśmie, ale również spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Osoba starająca się o to stanowisko powinna:

  • mieć obywatelstwo polskie, innego państwa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • znać język polski,
  • nie być karana za umyślne przestępstwa skarbowe i nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczemu,
  • ukończyć studia wyższe filologiczne bądź inne lub studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia,
  • zdać egzamin z umiejętności wykonywania tłumaczeń z języka polskiego na obcy i odwrotnie.

Takie warunki spełnia np. Karol Rosiński, który po zdaniu egzaminu państwowego założył własną Kancelarię Tłumacza Przysięgłego Języka Włoskiego. Ten tłumacz przysięgły włoskiego z Krakowa wykonuje bezbłędne przekłady różnego rodzaju dokumentów na zlecenie osób indywidualnych, firm oraz instytucji.

Dodano: 04-02-2019


Dodaj Opinie
Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Branże

Informacje
Telefon: +48 502 78 70 71

WWW: https://italiano-rosinski.com/

Adres: Łucka 16A

Kod pocztowy: 00-845

Miejscowość: Warszawa
Oceń firmę (0 z 0 głosów)

s

W POBLIŻU ZLOKALIZOWANE


© www.interactiveagency.info.pl 2019.